PDV Archives - Страница 2 од 22 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

Zakon o porezu na dodatnu vrednost

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni […]

Detaljnije...

Povećanje PDV osnovice

Povećanje poreske osnovice u slučaju naknadnog zaračunavanja sporednih troškova zakupa Ako posle izvršenog prometa usluge davanja u zakup poslovnog prostora, obveznik PDV – zakupodavac naknadno zaračuna obvezniku PDV – zakupcu iznos sporednih troškova, reč je o povećanju osnovice za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora i po tom osnovu zakupodavac izdaje dokument o povećanju […]

Detaljnije...

Poresko izuzimanje PDV prilikom prenosa dela imovine u novoosnovano društvo

Nepostojanje prava na poresko izuzimanje u slučaju kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva Kada imovinu obveznika PDV, između ostalog, čine dva objekta koje je obveznik PDV izgradio u svojstvu investitora 2015. godine, od kojih jedan – poslovna zgrada služi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, […]

Detaljnije...

Depozit za učešće na licitaciji

Iskazivanje depozita za učešće na licitaciji u Obrascu POPDV U slčaju da plaćeni depozit predstavlja avans za budući promet dobara ili usluga, ili predstavlja naknadu za samu uslugu učešća na licitaciji, obveznik je dužan da iskaže plaćeni avans u Obrascu POPDV u poreskom periodu u kojem je plaćen (s obzirom da promet nije izvršen u […]

Detaljnije...

Ne – postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju odobrenog logističkog rabata

(Ne) postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju kada je nakon izvršenog prometa dobara smanjena poreska osnovica po osnovu odobrenog logističkog rabata kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza Prilikom smanjenja osnovice (po osnovu logističkog rabata) za izvršeni promet dobara, u slučaju kada je promet dobara izvršen obvezniku PDV – kupcu koji […]

Detaljnije...

PDV u građevinarstvu – prema budžetskom korisniku

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV navedeni promet vrši budžetskom korisniku Prilikom određivanja PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva potrebno je prvo odrediti da li se konkretni promet koji vrši obveznik PDV svrstava u promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, […]

Detaljnije...

PDV na promet usluga dezinfekcije

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, […]

Detaljnije...

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV u slučaju kada dobra iz carinskog skladišta isporučuje u inostranstvo licima koja nisu obveznici PDV u Republici Srbiji Strano privredno društvo (lice koje u Republici Srbiji nema sedište), koje je smestilo dobra u carinsko skladište u Republici Srbiji […]

Detaljnije...

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza u slučaju kada obveznik PDV iznos u visini PDV nadoknade ne uplati na račun poljoprivrednika, već na račun drugog fizičkog lica – poverioca poljoprivrednika Ako obveznik PDV ne plati PDV nadoknadu uplatom na tekući račun ili račun štednje poljoprivrednika od kojeg je kupio poljoprivredne proizvode, već iznos u visini […]

Detaljnije...