Tag Archive

Tag Archives for " DIVIDENDA "

Spoljnotrgovinski poslovi i porez po odbitku

Spoljnotrgovinski poslovi su po jednim zakonima oslobođeni poreza. Međutim, kada se radi  isplati stranim licima veliki broj poslova je oporezovan. Spoljnotrgovinski poslovi  prema Zakonu o spoljnoj trgovini u članu 2. definiše spoljnotrgovinsko poslovanje i to: promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK NASTAJE ISPLATOM DIVIDENDE PRENOSOM AKCIJA IZMEĐU NEREZIDENTNIH PRAVNIH

Nerezidentno pravno lice ostvaruje kapitalni dobitak u slučaju kada svom osnivaču, drugom nerezidentnom pravnom licu, umesto isplate dividende vrši prenos akcija koje poseduje u rezidentnom pravnom licu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-950/2015-04 od 9.10.2015. godine). „U skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, […]

Detaljnije...