Dividenda nakon likvidacije i porez po odbitku

Imovina društva nakon okončanja postupka prinudne likvidacije koja pripadne članu društva, iznad vrednosti uloženog kapitala, može se smatrati dividendom.

Utvrđivanje dvidende u slučaju kada imovina brisanog društva pripadne članu nakon okončanja postupka prinudne likvidacije – Zakon o porezu na dobit pravnih lica član 35.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović