Paušalac kada zakupljuje pokretne stvari od strane firme plaća porez po odbitku

Preduzetnik paušalac koji vodi poslovnu knjigu o ostvarenom prometu, kao rezidentni isplatilac prihoda pravnom licu koje nije poreski rezident Republike Srbije, obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari ostvaruje to nerezidentno pravno lice (zakupodavac). 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović