POVRAĆAJ PDV-A STRANOM DRŽAVLJANINU

Strani državljanin koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko su ispunjeni uslovi za za refakciju PDV.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost navedena lica mogu izvršiti refakciju PDV ukoliko ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom.
Dobra koje navedena lica kupuju moraju imati vrednost preko 150 EUR prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan kupovine i lice mora dobro izneti iz zemlje u roku od 3 meseca od dana kupovine odnosno isporuke dobra.

Prilikom kupovine dobra strano lice mora da naglasi prodavcu da želi da izvrši refakciju PDV, prodavac izdaje račun za dobro i popunjava Obrazac REF 4.
Obrazac REF 4 se popunjava u 3 primerka, jedan original i dve kopije. Prodavac zadržava jednu kopiju a orIginal i drugu kopiju daje kupcu. Kada strano lice iznosi dobro iz zemlje i predaje nadležnom carinskom organu Obrazac REF 4 i račune izadate prilikom kupovine dobra.

Carinski organ treba da overi Obrazac REF 4, kako bi lice moglo izvršiti refakciju PDV.
Carinski organ treba da utvrdi:

  • su podaci iz putne isprave istovetni sa podacima iz Obrasca REF 4;
  • su dobra data na uvid istovetna sa dobrima navedenim u Obrascu REF 4 i na priloženim računima, kao i da ta dobra nisu korišćena;
  • je ukupna vrednost dobara sa PDV iskazana na Obrascu REF 4 veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
  • se dobra iznose pre isteka roka od tri meseca od dana isporuke (kupovine) u Republici;
  • je original Obrasca REF 4 overio i potpisao prodavac.

Kada strano lice iznese dobra iz Republike Srbije i dobije original Obrasca REF 4, on potpisan Obrazac REF 4 šalje poštom prodavcu, koji za njegovo ime vrši refakciju PDV. Refakcija PDV može biti izvršena u gotovini ili na račun naveden u Obrascu REF 4. Ukoliko nije naveden račun kupca refakcija PDV će se izvršiti gotovinskom isplatom i prodavac je dužan da odmah izvrši uplatu na račun kupca u inostranstvu.  Kupac ima rok od šest meseci da pošalje potpisan Obrazac REF 4 kako bi ostvario refakciju PDV.

Prodavac kada podnese Obrazac REF 4 potpisan od strane kupca ostvaruje pravo na oslobađanje poreza na prodato dobro.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović