DEVIZNO POSLOVANJE – DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE PREMA NOVIM PROPISIMA

U Privrednoj komori Beograda, u cilju blagovremene pripreme spoljnotrgovinske i devizne dokumentacije pred završni račun, održan je jednodnevni trening na temu: „Devizno poslovanje – dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije prema novim propisima“.

Zbog velikog interesovanja i ograničenog broja polaznika po grupi, trening je za treću grupu polaznika realizovan 25. decembra 2015. godine.
Pored brojnih olakšica, koje su uvedene novim propisima, i dalje su ostale na snazi brojne i visoke kazne, kojima se kažnjavaju privrednici za određene propuste u poslovanju. Usvojena su nova podzakonska akta, koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostrastvom, kao i po obavljenim spoljnotrgovinskim poslovima. Njihova primena u praksi detaljno je obrađena kroz praktične primere.
PKB 25.12.2015.  DSCI1066DSCI1058
Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima, koji se bave uvozom roba i usluga ili onima, koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom i deviznim poslovanjem.

Interaktivni trening seminar je, u praksi, dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Na treningu su obrađene teme:

Novine koje donosi Zakon o deviznom poslovanju

 • Tekući poslovi;
 • Kapitalni poslovi;
 • Direktna ulaganja i investicioni radovi;
 • Dokumenta za pravdanje Deviznom inspektoratu;
 • DI-1, DI-2, GRU OBRASCI, Popunjavanje – primer;
 • Rokovi i način evidentiranja kraditnih poslova kod Narodne banke za spoljnotrgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu plaćeni ili naplaćeni u zakonskom roku;
 • Dostavljanje i popunjavanje P1, P2 i O1 obrasca;
 • Međunarodno prebijanje dugovanja i potraživanja po obavljenom spoljnotrgovinskom poslu – vrste i postupak sprovođenja;
 • Primer ugovora – izjave za prebijanje;
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom;
 • Registracija kreditnog posla kod NBS;
 • Uslovi za prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “IFA -International Financial Agency”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović