11. oktobra 2018. godine, ODRŽAN JE SEMINAR “UVOZ BEZ TAJNI“

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 11.10.2018. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „UVOZ BEZ TAJN“.  

Predavač  na seminaru je bila dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji autor  i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović aktivno pruža konsalting usluge iz oblasti spoljne trgovine  deviznog poslovanja brojnm domaćim i stranim firmama.  Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com

Tema seminara je fokusirana na detaljno upoznavanje sa propisima,  posebano sa mogućnostima privremenog uvoza i zakonskim olakšicama. Pored olakšica, postoje i propisani uslovi i obaveze koje se moraju sprovesti po propisanoj carinskoj proceduri.

Uvoz velikog broja roba, prema domaćim i međunarodnim propisima zahteva dodatnu dokumentaciju kao što su: robe dvostruke namene, ateste i sl.,   podležu evidentiranju i plaćanju različitih vrsti taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku pored carine i PDV-a).

Pored redovnog uvoza robe postoje brojni različiti postupci privremenog uvoza sa posebnim procedurama.

 

Teme na seminaru su bile sledeće:

 • Vrste carinskih postupaka;
  1) Postupak privremenog uvoza;
  – Podnošenje zahteva i odobrenje postupka privremenog uvoza ;
  • Postupak izvoza/uvoza opreme – zamena robe u garantnom roku i oslobođenje od plaćanja PDV
  • Uvoz opreme pod zakup;
  • Uvoz opreme – mašina radi servisa;
  • Uvoz robe radi daljeg izvoza – reeksport sa pratećom dokumentacijom, ugovorima i itd;
  • Uslovi za poptupuno ili delimično oslobađanje od plaćanje carinskih dažbina
  • Rok za ponovni izvoz;
  • Završetak postupka privremenog uvoza;
  – Postupak redovnog uvoza robe, sa pratećom dokumentacijom;
  Naknadna kontrola uvoznih dokumenata od strane carinske inspekcije;

Nakon preuzimanja robe, ili repromaterijala, carinska inspekcija ima pravo da  tri godine u nazad kontroliše ispravnost uvozne dokumentacije i poreklo robe. Odgovornost za tačnost podataka snosi uvoznik.

Kome je seminar namenjen?

Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.
Interaktivni seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.
Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj složenoj oblasti spoljne trgovine.

Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa  propisima. Posebano je važno da se privrednici upoznaju sa mogućnostima privremenog uvoza i zakonskim olakšicama. Pored olakšica, postoje i propisani uslovi i obaveze koje se moraju sprovesti po propisanoj carinskoj proceduri.

Posebna prednost seminara koje organizuje firma „IFA“ d.o.o., Beograd,  ogleda se u tome što su predavači ujedno i praktičari, izvršioci posla.  Predavači govore jezikom privrednika. Upotrebljavaju aktivnu dokumentaciju, koja se inače koristi u praksi, a ne pretpostavljenu. Zbog velikog praktičnog iskustva polaznici su u prilici da postave pitanje i reše svoju konkretnu situaciju u poslu.

„Složeni propisi, koji se naslanjaju jedan na drugi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračuna i plati „eko taksa“, kao i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode firma ima obavezu da pored carine i poreza na dodatu vrednost, obračuna i plati porez po odbitku. Navedene takse i porezi predstavljaju dodatne namete na uvoz robe, ali neprimenjivanje propisa još više firme opterećuje naknadnim kaznama i zateznim kamatama. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne obaveze koje firme u spoljno – trgovinskom poslu moraju da ispune“, istakla je Biljana Trifunović, direktorka firme IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: BONUS SISTEM doo, Beograd, SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI PROIZVODI doo, Novi Beograd, ATOM PARTNER doo, Beograd, FERTICO doo, Niš, TAJFUN HIL doo, Novi Sad, SAVACOOP doo, Novi Sad.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović