20.11.2014. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR „KUĆNO CARINJENJE – POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPAK“

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 20.11.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je jednodnevni seminar, na temu: „KUĆNO CARINJENJE – POJEDNOSTAVLJENI CARINSKI POSTUPAK“.
Seminar je održao dipl. pravnik Borislav Injac, koji je rukovodio projektom stvaranja i uvođenja pojednostavljenih carinskih postupaka kućnog carinjenja i koji poseduje bogato praktično iskustvo u ovoj oblasti. Predavač je dobitnik priznanja Svetske carinske orgaizacije i autor brojnih autorskih tekstova na temu carinskog poslovanja i poseduje višegodišnje iskustvo u prenošenju teoretskih znanja i potrebnih praktičnih veština putem interaktivnih seminara za šta poseduje sertifikat CAFAO.

Cilj seminara je bio osposobljavanje polaznika da na najbolji način iskoriste pogodnosti predviđene važećim carinskim propisima i tako steknu pravo da izvozno-uvozne carinske procedure sprovode non-stop od 0-24 h, u svojim prostorima i prostorijama umesto na carinskim terminalima, uz garanciju da će carinski postupak trajati maksimalno 15 minuta. Pored detaljnog poznavanja zakonske regulative i načina kako sprovesti sam postupak carinjenja, polaznici su obučeni da ispravno popune odgovarajuće zahteve i pripreme dokumentaciju potrebnu za dobijanje potrebnih odobrenja, kao i da svoje poslovanje organizuju tako da ispune uslove za dobijanje odobrenja za sprovođenje carinskog postupka kućnog carinjenja.

DSCI0219  DSCI0227DSCI0234
Teme na seminaru su bile sledeće:
– Vrste postupaka kućnog carinjenja;
– Načini sporovđenja postupaka;
– Prednosti i mane postupka;
– Priprema dokumentacije, popunjavanje i podnošenje zahteva;
– Kako organizovati poslovanje u skladu sa propisanim uslovima;
– Troškovi dobijanja odobrenja;
– Kontrolni postupak pri proveri i kontroli zahteva;
– Postupak donošenje odobrenja;
– Suspenzija i ukidanje odobrenja;
– Rizici i moguća prekršajna odgovornost.

Seminar je bio namenjen pre svega izvoznicima i uvoznicima, bez obzira da li se radi o malim, srednjim ili velikim preduzećima, ali i carinskim zastupnicima.
Interaktivni trening seminar omogućava brzo usvajanje teoretskog znanja i upoznavanje sa problemima koji se javljaju u praksi.
Svaki polaznik pored skripti sa predavanja dobio je sve potrebne formulare i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović