• Home
  • Blog
  • Događaji

13.11.2014. GODINE U RPK NOVI SAD ODRŽAN JE INTERAKTIVNI SEMINAR IZVOZ ROBE U EU- SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

Interaktivni instruktivni seminar

IZVOZ ROBE U EU-SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE

održan je 13. novembra 2014. godine od  10,00 do 15,00 sati u RPK Novi Sad. Cilj ovog seminara je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju, sa posebnim akcentom na izvoz robe u zemlje Evropske unije.Novi propisi iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, iz 2011-te i 2012-te godine, doneli su i veliki broj  novina i izmena u poslovanju.

DSCI0117

Polaznici su dobili detaljna uputstva i instrukcije o pripremi dokumentacije za izvoz robe u EU, uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, odnosno utvrđivanje porekla robe, kao i obradu konkretnog primera za pripremanje kompletne dokumentacije za izvoz robe prema potpisanim ugovorima u zemlje: EU, CEFT-e, EFT-e, i PEM Konvencije

Teme koje su obrađene na seminaru:

Značaj potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini;

Dijagonalna kumulacija porekla robe;

Dugoročna i kratkoročna potvrda o poreklu robe radi korišćenja preferencijalnih carinskih stopa;

Potrebna dokumentacija od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa;

Ovlašćeni izvoznik;

Šta znači DUNS broj i kako se dobija;

Uslovi za otvaranje EUR Obrasca;

Primer: priprema i obrada dokumentacije za izvoz robe prema potpisanim ugovorima u zemlje: EU, CEFT-e, EFT-e, i PEM Konvencije.

Kako izvozno poslovanje podrazumeva, pored poznavanja zakonske regulative  i primenu odgovarajućih obrazaca, date su precizne instrukcije o načinima popunjavanja, primene, distribucije obrazaca koji  omogućuju pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla. Pored toga, gospođa Biljana Trifunović  je mnoštvom primera iz dugogodišnje prakse svoje kompanije “IFA – International Financial Agency” d.o.o. ilustrovala oblast spoljne trgovine sa EU. Svaki polaznik je dobioliteraturu sa predavanja u vidu skripti u štampanom i elektronskom obliku, koje su autorski rad predavača.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine,  i upravo našim polaznicima najviše se svidelo na seminaru:

Način izlaganja i puno primera,

Konkretni primeri i problemi iz prakse,

Saznavanje novih informacija, bitnih na jednom mestu,

Kao i uvek, dati su primeri koji su obrađeni do kraja.

Polaznici su seminar ocenili veoma visokim ocenama, navodimo neke:

 

  • Zadovljni smo.
  • Sve pohvale, izuzetno stručno i životno.
  • Odlična organizacija.
  • G-đa Trifunović uvek obrađuje teme  koje su izuzetno aktuelen, i to na naćin blizak privredi, dotičući se pitanja koja privredi predstavljaju problem. Uglavnom zna odgovore na sva pitanja, ne poteže za onim čestim na seminarima: “Pošaljitenampitanjamailompa ćemovamposlatiodgovor“.
  • VrloradoprisustvujemVašimseminarima, izlaganjejedinamičnoiobrađenesusvetemekojezakratkovrememogubitiobuhvaćene.
  • Prisustvovala sam prvi put i pod veoma pozitivnim sam utiskom! Predavač je divan, vreme je proletelo! Divan ste “domaćin“!

DSCI0121

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović