• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, OBRASCU I SADRŽAJU SERTIFIKATA I POTVRDA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(„Sl. glasnik RS“, br. 9/2014)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, obrasci i sadržaj zahteva za izdavanje i obrasci i sadržaj sertifikata i potvrde koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene, i to:

1) obrazac zahteva za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći i obrazac zahteva za izdavanje potvrda;

2) obrazac dozvole za izvoz robe dvostruke namene;

3) obrazac dozvole za uvoz robe dvostruke namene;

4) obrazac dozvole za pružanje brokerskih usluga;

5) obrazac dozvole za pružanje tehničke pomoći;

6) obrazac dozvole za izvoz robe dvostruke namene koja nije navedena u Nacionalnoj kontrolnoj listi robe dvostruke namene – Catch-all;

7) obrazac izjave krajnjeg korisnika sa potvrdom prijema robe (EUC form 1);

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović