• Home
  • Blog
  • Događaji

23.01.2014. – ODRŽAN SEMINAR „IZVOZ ROBE I USLUGA I SATAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE“ U BEOGRADU

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, 23.01.2014. u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., održan je po šesti put, jednodnevni seminar, na temu: „ IZVOZ ROBE I USLUGA I SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O PREFERENCIJALNOM POREKLU ROBE“.

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com). 

Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i posebno sa najnovijim Zakonom o spoljnoj trgovini, Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. 

Imajući u vidu činjenicu da je naša država potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina ili uvođenje carinskih olakšica, priprema poslovne dokumentacije za izvoz je veoma zahtevan posao.

Korišćenjem žive – aktuelne dokumentacije  polaznici su savladali kompletan postupak izrade potrebnih dokumenata za:

– Izvoz robe sa poreklom u EU,

– Izvoz robe sa poreklom u zemlje EFTE, CEFTE, BRK.

– dijagonalna kumulacija porekla i priprema dokumenata za izvoz robe u zemlje potpisnice SAP  i PEM konvencije.

Pored detaljnog upoznavanja sa zakonskom regulativom, podrazumeva se i upoznavanje sa odgovarajućim obrascima i instrukcija o načinima popunjavanja, primene, distribucije i svih veoma bitnih detalja, koji će omogućiti pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla.

Polaznici su takođe upoznati o značaju ispravne upotrebe Incotermsa i najčešćim greškama u praksi, potrebnoj dokumentaciji za redovan izvoz robe, značaju potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini, izvozu robe uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, potrebnoj dokumentaciji od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa, uslovima za otvaranje EUR ili ST-2 obrasca, reeksportnim poslovima i drugim temama od značaja za izvozne kompanije.

 DSCI0026DSCI0029DSCI0029 DSCI0032

Trening je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.  

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: A.D. MILAN BLAGOJEVIĆ, Smederevo, HIP-AZOTARA, Pančevo, UTVA SILOSI A.D., Kovin, PHARMANOVA doo, Obrenovac.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović