Održan seminar na temu: „ UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA “

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad,15. maja 2013. godine je po drugi put održan seminar na temu:  „ UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA “.

Detaljni prikaz novina iz  oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, uz mnogo primera iz dugogodišnje prakse, prisutnima je izložila gospođa Biljana Trifunović, dipl.ecc, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” d.o.o.

 

Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. Pored detaljnog upoznavanja sa zakonskom regulativom, polaznici su imali priliku da dobiju instrukcije o načinima popunjavanja, primene, distribucije dokumentacije i obrazaca, kao i svih veoma bitnih detalja, koji omogućuju pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog uvoznog posla.  

Posebna pažnja je posvećena načinu obračunavanja i plaćanja različitih vrsti taksi, posebno „eko takse“ i takse za ambalažu, kao i obavezi plaćanja poreza po odbitku, carine i PDV-a.

DSCI0138

Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad organizuje nove seminare na temu:

–          DEVIZNO POSLOVANJE“, koji se održava 5. juna 2013. godine i

–          MEĐUNARODNA CESIJA,  ASIGNACIJA  I  PRENOS POTRAŽIVANJA

U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA, koji se održava 20. juna 2013. godine.

Kako su seminar ocenile naše polaznice:

ODLIČNO i pošto je u Novom Sadu, može i vikend pa da traje 2 dana,

Vrlo koristan seminar, sa mnogo korisnih saveta i praktičnih primera

Praktični primeri i odgovori na sve sva pitanja o aktuelnim problemima uvoznika,

Izuzetno jednostavno i sažeto izlaganje predavača,

Opti utisak 5 uz sve pohvale gospođi Trifunović na znanju i načinu predavanja,

Kako sam već treći put sa vama, naravno veoma lepo,

I više od očekivanog, divni ste

Veoma sam zadovoljna, konkretni primeri i detaljno objašnjenje.

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com/sr/aktuelni-seminari ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/ 48 020 85; 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com; Jasminu Limoni: 021/ 48 020 77 ; 064 8 418 539, jlimoni@rpkns.com

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović