2

UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA 08.04.2013.

Prvi interaktivni trening – seminar 

UVOZ BEZ TAJNI

–         OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA –

Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja

ponovo se održava 08. aprila 2013. godine od  10,00 do 16,00 sati  

 “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

 

Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.  Složeni propisi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračunaju i plate različite vrste taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku, pored carine i PDV-a).  Pored brojnih obaveza koje moraju da se ispoštuju, novim propisima su uvedene i mnoge olakšice, o kojima će takođe biti reči na seminaru.

IMG_0821

 

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.  

Interaktivni trening seminar  je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.  

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom. Edukacija je prirodan process prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi.  Inače, gospođa Trifunović uspešno drži treninge na ovu temu u RPK Novog Sada i PK Beograda.   Autor je stručnog bloga: www.biljantrifunovicifa.com

 

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine 

Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

 

INFORMACIJE:
Zorica Filipović:  011/ 208-54-10   208-54-11, office@ifa.co.rs

 

PRIJAVE: dostaviti na; faks: 011 208-54-10 ili 208-54-11; e-mail: office@ifa.co.rs; Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Mesto na seminaru je rezervisano  uplatom!

PRIJAVNI-LIST-08.-04.-2013

Program 08. 04. 2013

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed