Održan interaktivni trening-seminar „Izvoz roba i usluga“ 01.03.2013.

Usled velikog interesovanja polaznika, po drugi put za dve nedelje održan je interaktivni trening-seminar „Izvoz roba i usluga“

izvoz

 

U Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad je 1. marta 2013. godine drugi put održan seminar „Izvoz roba i usluga“.

Detaljni prikaz novina iz  oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, uz mnogo primera iz dugogodišnje prakse, prisutnima je izložila gospođa Biljana Trifunović, dipl. ekonomista, vlasnik i direktor “IFA – International Financial Agency” d.o.o.

Novi propisi iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, iz 2011-te i 2012-te godine, doneli su i veliki broj novina i izmena u poslovanju. Cilj treninga je bio detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. Pored detaljnog poznavanja zakonske regulative, izvozno poslovanje podrazumeva i poznavanje odgovarajućih dokumenarta, obrazaca i instrukcija o načinima popunjavanja, primene, distribucije i svih veoma bitnih detalja, koji omogućuju pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla.

Na zahtev mnogobrojnih polaznika seminara iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, RPK Novi Sad prvi put organizuje seminar na temu: ”Uvoz bez tajni – od porudžbenice do plaćanja“ koji se održava 13. marta 2013. godine.

 

Više informacija o edukacijama pogledajte na www.rpkns.com/sr/aktuelni-seminari ili pozovite: Jelenu S. Stankov: 021/ 48 020 85; 065/8 560 382, jstankov@rpkns.com; Jasminu Limoni: 021/ 48 020 77 ; 064 8 418 539, jlimoni@rpkns.com

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović