• Home
  • Blog
  • Zakoni

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU VRŠENJA NADZORA NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I PRIVREDNIH SUBJEKATA KADA SU KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA DUŽNICI

 

(„Sl. glasnik RS“, br. 21/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12 – u daljem tekstu: Zakon) između korisnika sredstava budžeta i privrednih subjekata kada su korisnici sredstava budžeta dužnici.

Korisnici sredstava budžeta su direktni i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: korisnici sredstava budžeta).

Ovim pravilnikom uređuje se i način i postupak vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona u komercijalnim transakcijama između ostalih korisnika javnih sredstava čiji se podračuni vode u okviru konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, odnosno konsolidovanog računa trezora autonomne pokrajine, ili konsolidovanog računa trezora jedinica lokalne samouprave i privrednih subjekata, kada su ti korisnici javnih sredstava dužnici.

Ostali korisnici javnih sredstava iz stava 3. ovog člana su korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora prema Pravilniku o Spisku korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 124/12) – u daljem tekstu: ostali korisnici javnih sredstava.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović