“EKO TAKSA” – I DALJE SE PLAĆA

 Pretpostavljam da se niko ni u šali nije ponadao da će  novim propisima biti  ukinuto plaćanje takse na proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, popularno nazvana “EKO TAKSA”.

Ukinuta je Agencija za zaštitu životne sredine i Fond, ali i dalje je ostala na snazi: “UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCI DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMI ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(“Sl. glasnik RS” br. 54/2010, 86/2011 i 15/2012)”.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović