Tag Archive

Tag Archives for " FAKTORING "

NEMA PDV NA NAKNADE ZA FAKTORING USLUGE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA NAKNADU ZA USLUGU KUPOPRODAJE KRATKOROČNOG NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG PO OSNOVU UGOVORA O PRODAJI ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU   Na naknadu za faktoring kojim se, u skladu sa Zakonom o faktoringu, smatra finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu […]

Detaljnije...