NEMA PDV NA NAKNADE ZA FAKTORING USLUGE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA NAKNADU ZA USLUGU KUPOPRODAJE KRATKOROČNOG NOVČANOG POTRAŽIVANJA NASTALOG PO OSNOVU UGOVORA O PRODAJI ROBE ILI PRUŽANJA USLUGA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 

Na naknadu za faktoring kojim se, u skladu sa Zakonom o faktoringu, smatra finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV – pružalac predmetne usluge (faktor) nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00648/2017-04 od 31.8.2017. godine)

„Zakonom o porezu na dodatu vrednost, propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza u prometu novca i kapitala, i to, između ostalog, kod poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, osim naplate potraživanja za druga lica. S tim u vezi, na naknadu za faktoring kojim se, u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013), smatra finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanja usluga u zemlji i inostranstvu, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV – pružalac predmetne usluge (faktor) nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Naime, s obzirom da prema Zakonu o faktoringu faktor vrši naplatu dospelih potraživanja u svoje ime i za svoj račun (a ne naplatu potraživanja za druga lica), reč je o usluzi za koju je Zakonom propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza“.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović