Results

Search Results for: Zakon o porezu na dodatu vrednost

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn. i 30/2018) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi […]

Detaljnije...

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST 2015

Na zahtev velikog broja privrednika odlučili smo da ponovimo seminar na temu: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PDV-u „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa odredbama i članovima sa najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o PDV, kao i njihova primena upraksi. Zakon o izmenama i […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dodatu vrednost 2015

Na zahtev velikog broja privrednika odlučili smo da ponovimo seminar na temu: PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PDV-u „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2 Cilj seminara je detaljno upoznavanje sa odredbama i članovima sa najnovijim Izmenama i dopunama Zakona o PDV, kao i njihova primena upraksi. Zakon o izmenama i […]

Detaljnije...
2

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon i 142/2014) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV) u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika). PDV je […]

Detaljnije...

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST

  (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn. i 113/2017)   I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uvodi se porez na dodatu […]

Detaljnije...
1 2 3 35
Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!