Тражили сте Zakon o autorskom i srodnim pravima - Biljana Trifunović

Results

Search Results for: Zakon o autorskom i srodnim pravima

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

(„Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – odluka US i 66/2019) PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog izdavača slobodnog dela, prava proizvođača fonograma, videograma, emisija, baza podataka i pravo izdavača štampanih izdanja kao prava […]

Detaljnije...
2

POREZ PO ODBITKU NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA

  OBAVEZNO JE OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJANE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA   Naknada koju rezidentno pravno lice – banka plaća nerezidentu po osnovu korišćenja informacionih sistema nad kojima nerezidentno pravno lice ima neko od prava intelektualne svojine, ima […]

Detaljnije...
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!