POREZ PO ODBITKU ZA LICENCU ZA SOFTVER - Biljana Trifunović

POREZ PO ODBITKU ZA LICENCU ZA SOFTVER

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE ZA LICENCU ZA SOFTVER

 

Prilikom isplate autorskih naknada po osnovu licence za softver nerezidentnom pravnom licu iz Republike Austrije (uz prezentovanje validne potvrde o rezidentnosti na propisanom obrascu Republike Srbije ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ Republike Austrije, kao i dokaza o stvarnom vlasništvu prihoda – autorskih naknada) domaći isplatilac naknadu po osnovu licence za softver treba da tretira kao vid zaštite intelektualne svojine, kao i da tom prilikom primeni stopu poreza po odbitku koja iznosi 5 odsto od bruto iznosa autorskih naknada.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-01-586/2017-04 od 18.10.2017. godine)

 

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!