4

POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH LICA PO OSNOVU AUTORSKIH NAKNADA

autorska pravaNerezidentna pravna lica koja ostvare prihod od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine oporezuje se porezom po odbitku po stopi od 20% osim, ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Šta se smatra autorskim pravom uređeno je Zakonom o autorskim i srodnim pravima, dok su prava industrijske svojine regulisana Zanonom o patentima, Zakonom o žigovima, Zakonom o pravnoj zasštiti industrijskog dizajna i Zakonom o obligacionim odnosima.

S obzirom da prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima autor je fizičko lice, pravna lica mogu biti nosioci prava srodnih autorskom pravu a to su na primer: pravo proizvođača fonograma, pravo proizvođača videograma, pravo proizvođača emisije, pravo proizvođača baze podataka.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.