POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH LICA PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETIH STVARI

zakupOporezivanje prihoda od zakupa nepokretnosti

Nerezidentna pravna koja daju u zakup nepokretnost na teritoriji Republike Srbije i ostvaruju prihod dužni su da obračunaju i plate porez po odbitku po stopi od 20% ili po stopi koja je ugovorena međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između države u kojoj je nerezidentno pravno lice rezident i Srbije. U svim međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Srbija potpisala zakupodavac plaća porez u zemlji u kojoj se nalazi nepokretnost. Rezident koji plaća zakup nerezidentnom pravnom licu dužan je da interno obračuna PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović