2

POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU UDELA U DOBITI I DIVIDENDI

prihod od kamatePrema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, porez na dobit po odbitku se obračunava i plaća po stopi od 20% na prihode nerezidentnog pravnog lica koji su ostvareni od udela u dobiti u pravnom licu i dividendi. Ukoliko Republika Srbija ima potpisan međunarodni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je nerezidentno pravno lice rezident onda se primenjuje stopa prema UIDO.
Porez po odbitku se obračunava i na prihode nerezidentnog pravnog lica od likvidacionog ostatka, tj. viška deobne stečajne mase, iznad vrednosti uloženog kapitala kada je isplatilac rezidentno pravno lice.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.