POREZ PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU KAMATA

KamatePrema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica ukoliko nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod od kamata obračunava se porez na dobit po odbitku po stopi od 20%, osim ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije propisano.
Porezom po odbitku obuhvaćene su kamate po osnovu primljenih zajmova i kredita, po osnovu depozitnih poslova,kamate po osnovu izdatih obveznica i drugih dužničkih hartija od vrednosti koje rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom pravnom licu. Ukoliko se radi o hartijama od vrednosti koje su izdate od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave ili Narodne banke Srbije, kamata na njih se ne oporezuje porezom po odbitku. Takođe ukoliko rezidentno pravno lice plaća zateznu kamatu nerezidentnom pravnom licu, ta kamata se ne oporezuje porezom po odbitku.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović