#1. Upućivanje zaposlenih iz inostranstva na rad u Srbiju

Upućivanje zaposlenih iz inostranstva na rad  u Srbiju odavno je postala praksa.  Firme koje posluju u Srbiji u svom rukovodećem i ekspertskom timu imaju kolege iz inostranstva. Mada nije ni retka pojava, da kompanije iz Srbije „iznajmljuju“ pojedine stručnjake od nepovezanih preduzeća iz inostranstva, pre svega tehnologe i druge stručnjake kada pokreću novu proizvodnu liniju.

Kupovina novih proizvodnih linija, zahteva da stručnjaci koji imaju iskustva u radu sa tom opremom podrazumeva da se od dobavljača kupi ceo paket. Mašine, plus iznajmljivanje stručnjaka koji će obučiti zaposlene da koriste nve uređaje.

Znači, ovde se ne radi o zapošljavanju lica iz inostranstva, već o pslovnj saradnji između dva pravna lica. Preduzeće iz inostranstva upućuje svoje zaposlene kadrove na određeno vreme da radi u nekoj drugoj firmi u Srbiji. U tom slučaju, upućeno lice i dalje staje u radnom odnosu u svojoj matičnoj komaniji, odnosno u zemlji u kojoj je rezident. Matična kompanija obračunava i isplaćuje  zaradu svom zaposlenom, obračunava i plaća poreze i doprinose prema lokalnim propisima.

Ovakav vid saradnje, ustupanje zaposlenih je najčešći primer kada se radi o povezanim licima, koja čine međunarodnu grupu preduzeća.

Koristi od upućenih radnika za firmu u Srbiji

Slanje zaposlenih u „ćerke firme“ u Srbiji, ili  iznajmljivanje stručnjaka od nepovezanih lica često donosi brojne koristi za privredno društvo u Srbiji. Neke od obostranih koristi su:

 1. Ličnim prisustvom stručnjaka iz matične kompanije mnogo brže i lakše se uspostavlja isti sistem poslovanja, rukovođenja, implementacija korporativnih pravila, izveštavanja itd… Značajno se skraćuje vreme u usklađivanju poslovanja.
 2. Firma iz Srbije – koja je primalac takve usluge nema obavezu da pronalazi stručnjake koji već poznaju i primenjuju poslovnu politiku matične firme, nema troškova dodatne obuke kadrova i usklađivanja.
 3. Domaća firma nema obavezu obračuna zarade i pripadajućih troškova poreza i doprinosa za lice koje je upućeno iz inostranstva. Taj deo posla i troškova je u nadležnosti matične kompanije.
 4. Društvo primlac usluge upućenog stranog lica iz inostranstva ima obavezu da u saradnji sa upućenim licem obavi propisane frmalnosti oko dobijanja boravišne dozvole i dozvole za rad sranog lica u Srbiji.
 5. Domaće pravo lice koje prima uslugu upućenog stranog lica dobija mesečno, ili u nekom drugom vremenskom intervalu račun od strane firme kojoj plaćaju troškove koje je imala firma iz inostranstva koja je uputila svog zaposlenog na rad u Srbiju.

 

Koliko iz praktičnog dela poslovanja, ovaj model poslovne saradnje je vrlo jednostavan, sa druge strane, prilikom primene ovog poslovnog modela treba imati u vidu da se ovde ukršta veliki broj zakonskih i podzakonskih akata koje treba primeniti u praksi.

Ovaj oblik saradnje treba posmatrati iz ugla:

 • Poreza na dobit pravnih lica;
 • Transfernih cena;
 • PDV-a;
 • iz ugla poreza na dohodak građana i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
 • iz ugla primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja –UIDO;
 • kako izgleda kondrola od strane inspekcije PU poslovne dokumentacije kada su ovi ugovori u pitanju.

Pobrojane teme u narednom peridu biće detaljno obrađene.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović