Prenos udela sproveden u inostranstvu

Statusne promene sprovedene van teritorije Republike, imovinu koju stekne rezident, oporeziv je u skladu sa članom 40. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Poreski tretman prenosa udela u rezidentnom pravnom licu u slučaju kada je, usled statusne promene sprovedene van teritorije Republike Srbije, imovina nerezidenta preneta drugom nerezidentnom pravnom licu

 Kada je, usled statusne promene sprovedene van teritorije Republike, imovina nerezidenta (koju, između ostalog, čini i udeo u rezidentnom pravnom licu) preneta drugom nerezidentnom pravnom licu (kao društvu sticaocu), izvršeni prenos udela (u rezidentnom pravnom licu) je osnov za utvrđivanje kapitalnog dobitka (odnosno gubitka), a prihod koji nerezident (kao društvo prenosilac) ostvari prenosom udela u rezidentnom pravnom licu na društvo sticaoca, oporeziv je u skladu sa članom 40. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-491/2019-04 od 18.9.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović