Rok za naplatu potraživanja iz inostranstva

Obaveza rezidenta da u određenom roku naplati potraživanje po osnovu izvoza robe ili usluga

 

U slučaju da rezident ima nenaplaćena potraživanja po osnovu izvoza robe ili usluga od inostranog partnera, Zakon o deviznom poslovanju, nije propisao obavezni rok do kog rezident mora izvršiti naplatu iz inostranstva. Takođe, nije propisana kaznena mera, odnosno prekršajna odgovornost za rezidenta koji u određenom roku ne izvrši naplatu od nerezidenta po tom osnovu.

Ako rezident  ne naplati izvoz u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza, dužan je da o tom poslu, koji se smatra kreditnim poslom sa inostranstvom, izveštava Narodnu banku Srbije, na propisanim obrascima P-1 i P-2.

Propuštanje rokova za dostavljanje izveštaja NBS o kreditnim poslovima sa inostranstvom, može da prouzrokuje značajne finansijske kazne.

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović