Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima i obaveza izveštavanja - Biljana Trifunović

Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima i obaveza izveštavanja

Domaća pravna lica imaju prava da se zadužuju u inostranstvu i da odobravaju finasijske zajmove nerezidentima u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju.

Iz toga proističe i obaveza sadržana u Odluci o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, prema Narodnoj banci Srbije o svim kreditnim poslovima sa inostranstvom.  

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Pitanja i odgovori
close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!