ATA karnet – vraćanje robe posle isteka odobrenog roka

ATA  karnet  je  jednostavan  međunarodni  carinski  dokument  koji  se  koristi  da  bi  se  pojednostavio  privremeni  uvoz  roba  u  stranu  zemlju  s  rokom  važenja  do  1  godine.

Prilikom odobrenja privremenog izvoza robe po ATA karnetu, nadležni carinski organ, između ostalog, određuje rok u kome se privremeno izvezena roba po ATA karnetu ima vratiti. Postupak se završava prilikom vraćanja te robe u nepromenjenom stanju u odobrenom roku ponovnog uvoza, kod ulazne carinarnice, koja proverava da li se podaci iz karneta slažu sa stvarnim stanjem robe, nakon čega overava karnet na odgovarajućem mestu, zadržava kupon lista o ponovnom uvozu kao potvrdu o vraćanju robe i razduženju ATA karneta.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović