POREZ NA DOBIT INOSTRANOG OGRANKA U ZEMLJI

Zemanta Related Posts Thumbnail

Osnivanje ogranka

U skladu sa članom 567, stav 1. Zakona o privrednim društvima:
,,Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.’’

Odredbe Zakona o privrednim društvima koje se odnose na ogranak privrednog društva usklađene su sa XI evropskom direktivom.

Ogranak privrednog društva nije pravno lice, nije privredno društvo, nema osnovni kapital ni imovinu. Njemu se dodeljuje određeni privredni indentitet i on posluje u ime privrednog društva i nastupa u ime i za račun tog privrednog društva. Privredno društvo odgovara za obaveze ogranka.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović