• Home
  • Blog
  • Propisi

Ogranak sa pretežnom delatnošću za vođenje poslovnih knjiga može voditi poslovne knjige trećim licima

Pravno lice koje registruje ogranak sa pretežnom delatnošću za vođenje poslovnih knjiga može voditi poslovne knjige trećim licima

Ukoliko pravno lice koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, registruje ogranak sa tom pretežnom delatnošću, ogranak bi mogao da pruža računovodstvene usluge trećim licima.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-109/2019-16 od 21.02.2019. godine).

 Zakonom o računovodstvu, zahteva da usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja mogu biti poverene privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, mišljenja smo da u konkretnom slučaju, pravno lice može pružati usluge vođenja poslovnih knjiga (iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanim pravnim licima u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne i drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

Što se tiče pružanja računovodstvenih usluga trećim licima u skladu sa Zakonom, jedan od uslova je da pružalac ovih usluga ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga. U konkretnom slučaju, ukoliko pravno lice registruje ogranak sa pretežnom delatnošću – pružanje računovodstvenih usluga, mišljenja smo da bi u tom slučaju ogranak mogao da pruža računovodstvene usluge i pravnim licima koja nisu članovi grupe (treća lica).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović