Tag Archive

Tag Archives for " Vođenje poslovnih knjiga "

Ogranak sa pretežnom delatnošću za vođenje poslovnih knjiga može voditi poslovne knjige trećim licima

Pravno lice koje registruje ogranak sa pretežnom delatnošću za vođenje poslovnih knjiga može voditi poslovne knjige trećim licima Ukoliko pravno lice koje nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, registruje ogranak sa tom pretežnom delatnošću, ogranak bi mogao da pruža računovodstvene usluge trećim licima. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-109/2019-16 od 21.02.2019. godine).  Zakonom o […]

Detaljnije...

Vođenje poslovnih knjiga

MOGUĆNOST POVERAVANJA VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA MATIČNOM PRAVNOM LICU KOJE NEMA REGISTROVANU PRETEŽNU DELATNOST ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA Pravno lice može pružati usluge vođenja poslovnih knjiga (iako nema registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga), pod uslovom da te usluge pruža isključivo povezanom pravnom licu u okviru grupe kojoj i to pravno lice pripada, ali ne […]

Detaljnije...

Vođenje poslovnih knjiga

Mogućnost angažovanja povezanog pravnog lica za vođenje poslovnih knjiga u slučaju kada to pravno lice nema registrovanu prezežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga/podnaslov Prema Zakonu o računovodstvu propisano je da vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje, podnošenje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjih finansijskih izveštaja može da vrši pravno lice ili preduzetnik koji ima registrovano kao pretežnu […]

Detaljnije...