ODRŽAN JE 18. 05. 2017. INTERAKTIVNI SEMINAR NA TEMU: DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NBS

U Privrednoj Komori Beograda, u organizaciji PK Srbije održan je 18. 05. 2017. godine inetaktivan seminar na temu: Dostavljanje izveštaja Narodnoj banci Srbije. Seminar je održala gospođa Biljana Trifunović.

Ova veoma složena i zahtevna tema okupila je privrednike skoro iz cele Srbije.

Tema nije nova, ali je i dalje veoma aktuelna zbog složenosti propisa.

Neke od najktuelnijih tema koje su bile obrađene i koje su posebno zanimale učesnike bilo je prvo razjasniti šta su direktna ulaganja i koji su po tom osnovu obavezujući izveštaji koji se dostavljaju NBS.

Neki od poslova koji podležu obaveznom izveštavanju kada se radi o direktnim ulaganjima jeste, ukoliko u kapitalu domaće firme učestvuje strani kapital, bez obzira da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, jeste obaveznost dostavljanja svaka tri meseca obrasca Di-1. Takođe, ako domaća firma ima ogranak, poslovnu jedinicu ili ćerku firmu u inostranstvu, ima obevzu dostavljanja Di-2 obrasca.

Investicioni građevinski radovi u inostranstvu, obavezuju građevinare da dostavljaju određene izveštaje. Posebno što se pod investicionim radovima obuhvata širok spektar aktivnosti koje podležu izveštavanju a to je od: projektovanja objekata do završnih zanatskih radova.

Uvoz – izvoz robe i usluga kao i dati i primljeni avansi stariji od godinu dana obavezuju privrednike da registruju kreditni posao kod NBS. Bilo je još dosta tema i razjašnjenih dilema.

Olakšavajuća okolnost je što predavač, gospođa Biljana Trifunović je pre svega privrednik, i sve ove poslove aktivno radi za svoje klijente što je u mno pomoglo da se predavač i polaznici seminara odlično razumeju.Biljana Trifunović IFA - Devizno poslovanje

Predavač dipl. ekonomista Biljan Trifunović, vlasnik i direktor „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., Beograd,  aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji  ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Edukacija je prirodan proces prenošenja sakupljenog i primenjenog znanja u praksi. Inače, gospođa Trifunović autor je stručnog bloga:  www.biljanatrifunovicifa.com

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović