STRANA PREDSTVANIŠTVA NEMAJU OBAVEZU DA VODE POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJAJU FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

 

NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OD STRANE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

 

Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), propisano da predstavništvo stranog privrednog društva predstavlja njegov izdvojen organizacioni deo, koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva, kao i to da predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, i može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. T

Takođe,  predstavništvo nije u obavezi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje, prema Mišljenju Ministarstva finansija, br. 011-00-1249/2016-16 od 29.12.2016. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović