• Home
  • Blog
  • STRANA PREDSTVANIŠTVA NEMAJU OBAVEZU DA VODE POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJAJU FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

Tag Archive

Tag Archives for " STRANA PREDSTVANIŠTVA NEMAJU OBAVEZU DA VODE POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJAJU FINANSIJSKE IZVEŠTAJE "

STRANA PREDSTVANIŠTVA NEMAJU OBAVEZU DA VODE POSLOVNE KNJIGE I SASTAVLJAJU FINANSIJSKE IZVEŠTAJE

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA I SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA OD STRANE PREDSTAVNIŠTVA STRANOG PRIVREDNOG DRUŠTVA   Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), propisano da predstavništvo stranog privrednog društva predstavlja njegov izdvojen organizacioni deo, koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog […]

Detaljnije...