ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ČIJI JE ZAKUPODAVAC STRANO FIZIČKO LICE

zakupU skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, prihodi od kapitala se smatraju prihodi od izdavanja nepokretnosti. Na prihode od kapitala se obračunava porez po stopi od 20%, dok se priznaju normirani troškovi do 25%. Ukoliko se nekretnine izdaju turistima za koje je plaćena boravišna taksa priznaju se normirani troškovi do 50%.

Porez na dohodak građana se obračunava na bruto prihod po stopi od 20%, ugovorena zakupnina je neto iznos koji je potrebno preračunati na bruto iznos. Bruto iznos se izračunava tako što se neto iznos pomnoži koeficijentom 1,176470588 , nakon toga se bruto iznos umanjuje za 25% za normirane troškove. Na tako dobijeni iznos se obračunava i plaća porez.

Pravno lice prilikom plaćanja zakupnine stranom fizičkom licu je dužno da obračuna i plati porez, podnese elektronskim putem poresku prijavu na Obrascu PPP PD i potrebno je u odgovarajuće polje 3.3. obrasca uneti broj pasoša tog stranog lica.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović