• Home
  • Blog
  • ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ČIJI JE ZAKUPODAVAC STRANO FIZIČKO LICE

Tag Archive

Tag Archives for " ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ČIJI JE ZAKUPODAVAC STRANO FIZIČKO LICE "

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ČIJI JE ZAKUPODAVAC STRANO FIZIČKO LICE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, prihodi od kapitala se smatraju prihodi od izdavanja nepokretnosti. Na prihode od kapitala se obračunava porez po stopi od 20%, dok se priznaju normirani troškovi do 25%. Ukoliko se nekretnine izdaju turistima za koje je plaćena boravišna taksa priznaju se normirani troškovi do 50%. Porez na […]

Detaljnije...