OPREMA KAO ULOG STRANOG ULAGAČA

U skladu sa Zakonom o ulaganjima doneta je Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja koja se takođe odnosi na uslove pod kojima strani ulagači mogu uložiti opremu kao nenovčana ulaganja u domaća privredna društva. Uredba takođe uređuje i uslove po kojima se ostvaruju carinske povlastice prilikom uvoza te opreme, a Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći definisani su uslovi za dobijanje državne pomoći za uvoz opreme stranog ulagača kao nenovčani ulog u domać privredno društvo.

Da bi se ostvarile carinske povlastice i ispunili uslovi za dodelu državne pomoći potrebno je reigstrovati nenovčani ulog stranog ulagača u Registru privrednih subjekata. Carinska povlastica se može koristiti za uvoz opreme samo do iznosa koji je prijavljen kao nenovčani ulog stranog ulagača u Registru privrednih subjekata.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović