• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo

PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA I KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM UGOVORENIH U DINARIMA

prebijanje dugovanjaČlanom 32. stav 1, Zakona o deviznom poslovanju  propisano je da se platni promet sa inostranstvom obavlja u devizama i u dinarima preko banke.

Prebijanje dugovanja i potraživanja nastalih po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog posla – članom 6. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju,  propisano je da rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima.

Uredbom o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga („Sl. glasnik RS“, br. 59/2013) koja je doneta na osnovu članom 6. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju, kojom je definisan način na koji rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik mogu prebiti dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga.

Predmet prebijanja je svako postojeće, određeno, celo ili delimično, dospelo, novčano dugovanje i potraživanje po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta, koji se ne smatra komercijalnim kreditima i zajmovima iz člana 2. tačka (21) Zakona, a koje je nastalo po osnovu izvoza i uvoza robe i usluga.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović