• Home
  • Blog
  • Događaji

17.03.2016. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 17.03.2016. godine, održan je jednodnevni seminar na temu : “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.

Neki spoljnotrgovinski poslovi pored plaćanja carine i PDV podležu naknadnom obračunu i plaćanju poreza po odbitku.

Od 01. 03. 2016. godine proširen je spisak spoljnotrgovinskih poslova koji se oporezuju porezom po odbitku po stopi od 20%, dodatna obaveza uvedena je Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je svojen 29. 12. 2015. godine, stupio je na snagu 01. 01. 2016. (“Službeni glasnik RS”, br. 112/2015. dalje Zakon). Odredbe člana 40. stav 1.  tačka 5) Zakona primenjuju se od 01. 03. 2016. godine. Znači od 01. 03. 2016. godine primljene usluge ili koje će biti primljene ili korišćene  na teritoriji Srbije od stranih kompanija oporezuje se  porezom po odbitku po stopi od 20%.

Usvojen je i novi Pravilnik o sadržini Poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (Sl. Glasnik br. 14/2016), pored novih šifara uveden i novi Obrazac PDPO/S, koji se isključivo podnosi elektronski.

Obavezu obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku imaju samo rezidentna pravna lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige.

Cilj seminara je bio upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Teme na seminaru su bile sledeće:

1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se pimenjuju od 01. 01. 2014. Sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;

2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta

Slika 149Slika 199Slika 209Slika 233

3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i popunjavanje PDP O Obrasca i knjiženje;
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende van teritorije Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i uslovi za ostvarivanje poreskog kredita u Srbiji, dokumentacija, popunjavanje Anex PB-1 obrasca i knjiženje;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;

  • Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
  • Obračun poreza po odbitku na usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike od stranog lica oporezuje se stopom od 20% poreza po odbitku.

Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.

Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: IBIS INSTRUMENTS doo, Novi Beograd, MDS INFORMATIČKI INŽENJERING doo, Novi Beograd, SUNBAR doo, Novi Beograd, NETWORK MANAGER doo, Pančevo, GRAH AUTOMOTIVE doo, Batočina.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović