• Home
  • Blog
  • Događaji

21.05.2015. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

21.05.2015. GODINE, ODRŽAN JE SEMINAR NA TEMU “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”

U organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2., 28.10.2014. godine, održan je jednodnevni seminar na temu : “IZBEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA – SPOLJNOTRGOVINSKI POSLOVI”
Neki spoljnotrgovinski poslovi pored plaćanja carine i PDV podležu naknadnom obračunu i plaćanju poreza po odbitku. Na primer, prilikom plaćanja zakupa opreme inopartneru, kamate na kredit ili kupovine licence za softver dužni ste da obračunate i platite 20% poreza po odbitku. Srbija ima potpisane ugovore sa 54 zemlje o izvegavanju dvostrukog oporezivanja.
Sa svakom od 54 zemlje potpisnice potpisan je poseban ugovor, što podrazumeva da su ugovorene različite poreske stope kao i određene specifičnosti za svaku zemlju posebno. Samim tim, pravljenje finansijke kalkulacije ili obračun poreza po odbitku zahteva posebnu pažnju, za svaku vrstu posla posebno kao i za državu.
Cilj seminara je bio upoznavanje sa opštim odredbama ali i specifičnostima u primeni Zakona o međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.
Teme na seminaru su bile sledeće:

DSCI0563  DSCI0564DSCI0571DSCI0575
1) Zakoni i drugi porpisi koji se primenjuju u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja
• Obveznik poreza po odbitku, i ko ima pravo na povlašćeni status u obračunu i plaćanju;
• Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se pimenjuju od 01. 01. 2014. Sa utvrđenim poreskim stopama;
• Krivično delo neuplaćivanja poreza po odbitku i krivično delo poreske utaje;
2) Prihodi / rashodi koji podležu obavezi obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku
• Pojam rezidenta i nerezidenta
3) Prihodi od kapitala
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja nerezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende na teritoriji Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i popunjavanje PDP O Obrasca i knjiženje;
• Izbegavanje dvostrukog oporezivanja rezidentnih lica koja su ostvarila prihod od dividende van teritorije Srbije;
• Primeri iz prakse, obračun i uslovi za ostvarivanje poreskog kredita u Srbiji, dokumentacija, popunjavanje Anex PB-1 obrasca i knjiženje;
• Oporezivanje prihoda / rashoda od kamata sa primerima;
• Oporezivanje rashoda na zakup pokrentnih i nepokretnih stvari, sa primerima;
• Oporezivanje likvidacionog ostatka nerezidentu;
• Oporezivanje poslovnih transakcija sa firmama koje imaju sedište u nekoj od zemalja „poreskog Raja“;
4) Izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada od autorskih prava
• Oporezivanje naknada po osnovu licence za softver i drugih plaćanja vezana za softvere sa primerima iz prakse;
• Oporezivanje naknada direktorima;

Seminar je održala dipl. ekonomista Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“, predavač na brojnim seminarima u Privrednoj komori Novog Sada, Beograda, Čačka, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navedenoj temi (www.biljanatrifunovic.ifa.com).
Svaki polaznik je dobio pored skripti sa predavanja, CD sa obrascima i svom potrebnom literaturom koja je aktuelna i primenjljiva u procesu rada.
Seminar je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave spoljnom trgovinom. Rukovodiocima u spoljno trgovini i deviznom poslovanju, tim liderima, menadžerima, šefovima računovodstva i knjigovođama.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: ENERGOPROJEKT OPREMA AD, Beograd, MILBOURG doo, Beograd, DELHAIZE SERBIA, Novi Beograd.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović