4

POSLOVI POSREDOVANJA U SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA

Zemanta Related Posts ThumbnailPITANJE:
Da li pravno lice može sklopiti ugovor o posredovanju sa fizičkim licem i u kom obliku? Naime, naše preduzeće treba da sklopi ugovor o izradi proizvoda sa preduzećem iz Kanade, a fizičko lice iz Srbije koje je zaposleno u Srbiji ( firma u kojoj je lice zaposleno nije povezano sa ovim poslom ) posreduje u ovom poslu između naše firme i kanadske, i treba da dobije proviziju 1% od vrednosti svake isporuke. Da li i kakav ugovor naša firma može zaključiti sa ovim fizičkim licem i kako mu isplaćivati proviziju? Hvala.
ODGOVOR:
– Ne postoji nikakvo zakonsko ograničenje da sklopite ugovor o posredovanju radi zaključenja spoljnotrgovinskog posla i da tom licu /domaće ili strano/ isplatite proviziju. Zadatak lica u posredovanju je da napravi poslovni kontakt između dve firme. Potrebno je sačiniti ugovor o posredovanju, u vašem konkretnom slučaju radi se o ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.