• Home
  • Blog
  • Događaji

24. oktobar 2013. godine, ODRŽAN SEMINAR „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“

U organizaciji Privredne komore Beograda (Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Udruženje trgovine i Udruženje finansijskih organizacija) i Udruženja „KLUB PRVIH ŽENA“ održan je jednodnevni seminar u četvrtak, 24. oktobra 2013. godine, na temu „DEVIZNO POSLOVANJE I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE“.
Tema seminara je okupila predstavnike slededih kompanija: GEBRUDER WEISS DOO, UNIVERZAL BANKA AD, GRAND CASINO, BEST-INVEST, MOZZART DOO i druge. Prisutne učesnike seminara pozdravila je Sandra Milenkovid, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje Komore Beograda.

DSCI0462  IMG_8363
Na seminaru je bilo reči o novousvojenim podzakonskim aktima koja regulišu materiju prebijanja dugovanja i potraživanja po kreditnim poslovima u devizama sa inostranstvom, kao i po obavljenim spoljno-trgovinskim poslovima; Novinama koje donosi Zakon o deviznom poslovanju; Tekudim i kapitalnim poslovima; Direktnim ulaganjima i investicionim radovima; Dokumentima za pravdanje Deviznom inspektoratu; DI – 1, DI – 2, GRU obrazcima, Rokovima i načinima evidentiranja kreditnih poslova kod Narodne banke Srbije za spoljno-trgovinske poslove koji su započeti pre godinu dana i nisu pladeni ili napladeni u zakonskom roku; Dostavljanju i popunjavanju P1, P2 i O1 obrazaca i drugo.
Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunovid, vlasnica i direktorka firme “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista „Privredni pregled“, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama (www.biljanatrifunovicifa.com).

DSCI0467

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović