JAVNE NABAVKE I POREKLO ROBE

Jedan od bitnih dokumenata koje treba priložiti, pored ostale dokumentacije kada se radi o javnim nabavkama je i dokaz o poreklu robe. Naravno, prednost na tenderu imaju ponjuđači koji dokumentuju da je roba domaćeg porekla.  Da ne bi bilo zabune, donet je Pravilnik o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg porekla („Sl. glasnik RS“, br. 33/2013, stupio na snagu 11.4.2013. godine).

Član 2.Pravilnika glasi:

Dokaz o domaćem poreklu dobara koja se nude u postupku javne nabavke, dostavlja se uz ponudu ponuđača.

Dokaz iz stava 1. Ovog člana izdaje Privredna komora Srbije na pismeni zahtev podnosioca, u skladu sa propisima kojima se uređuje carinski sistem.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović