• Home
  • Blog
  • Zakoni

ZAKON O POTVRĐIVANJU REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU

 

(„Sl. glasnik RS – Međunarodni ugovori“, br. 7/2013)

ČLAN 1

 

Potvrđuje se Regionalna konvencija o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sačinjena u Briselu 15. juna 2011. godine, u originalu na engleskom jeziku.

 

ČLAN 2

 

Tekst Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

REGIONALNA KONVENCIJA
O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU ROBE

 

Evropska unija,

 

Island,

 

Kneževina Lihtenštajn,

 

Kraljevina Norveška,

 

Švajcarska konfederacija,

 

u daljem tekstu „EFTA zemlje“,

 

Narodna Demokratska Republika Alžir,

 

Arapska Republika Egipat,

 

Država Izrael,

 

Hašemitska Kraljevina Jordan,

 

Republika Liban,

 

Kraljevina Maroko,

 

Palestinska oslobodilačka organizacija u korist Palestinskih vlasti Zapadne obale i pojasa Gaze

 

Arapska Republika Sirija,

 

Republika Tunis,

 

Republika Turska,

 

u daljem tekstu „učesnice Barselona procesa“,

 

Republika Albanija,

 

Bosna i Hercegovina,

 

Republika Hrvatska,

 

Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija,

 

Crna Gora,

 

Republika Srbija

 

kao i Kosovo (u skladu sa Rezolucijom 1244(1999) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija).

 

u daljem tekstu „učesnice u procesu stabilizacije i pridruživanja“,

 

Kraljevina Danska u ime Farskih Ostrva,

 

u daljem tekstu: „Farska ostrva“,

 

u daljem tekstu zajedno kao „strane ugovornice“,

 

UZIMAJUĆI U OBZIR pan-evro-mediteranski sistem kumulacije porekla sačinjen na mreži sporazuma o slobodnoj trgovini, kojim se obezbeđuju identična pravila o poreklu, što omogućava dijagonalnu kumulaciju,

 

UZIMAJUĆI U OBZIR moguće buduće geografsko širenje dijagonalne kumulacije na susedne zemlje i teritorije,

 

UZIMAJUĆI U OBZIR teškoće u upravljanju trenutnom mrežom bilateralnih protokola o pravilima o poreklu između zemalja ili teritorija pan-evro-mediteranske zone, poželjno je prenošenje postojećeg bilateralnog sistema pravila o poreklu u multilateralni okvir, ne dovodeći u pitanje principe sadržane u odgovarajućim sporazumima ili u bilo kojim drugim odgovarajućim bilateralnim sporazumima,

 

UZIMAJUĆI U OBZIR da svaka izmena protokola o pravilima o poreklu koji se primenjuje između dve zemlje partnera u pan-evro-mediteranskoj zoni zahteva identične izmene svih pojedinačnih protokola koji se primenjuju u zoni,

 

UZIMAJUĆI U OBZIR da će pravila o poreklu zahtevati izmene u cilju prilagođavanja novoj ekonomskoj situaciji,

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović