PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU

  PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK IZVRŠI DAVANJE ZA ZDRAVSTVENE NAMENE U NOVCU ODNOSNO ROBI   Davanja obveznika učinjena zdravstvenoj ustanovi, i to, kako u novcu, tako i u stvarima, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu obveznika – davaoca nezavisno od toga da li su učinjena ustanovi osnovanoj od strane(…)