POREZ NA DOHODAK GRADJANA

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE DOBARA DOBIJENIH BAVLJENJEM PRIVREMENIM POSLOVIMA

Dobra dobijena bavljenjem privremenih poslova, odnosno prikupljanjem, uzgojem i prodajom pečurki, pčela, pčelinjih proizvoda, puževa, sirove kože, mesne, mlečne i biljne prerađevine i rukotvorine poljoprivrednika. Prihodi od prodaje ovih dobara prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana se oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. To se odnosi ukoliko fizičko(…)

PORESKI TRETMAN ISPLATE FIZIČKIM LICIMA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina spadaju u druga primanja prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građna. Najčešće se od fizičkih lica otkupljuju sekundarne sirovine, prema tome u ovom tekstu biće objašnjen poreski tretman prihoda fizičkih lica od prodaje sekundarnih sirovina. Pravilinikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada definisano je šta se smatra sekundarnim(…)

PORESKI TRETMAN UČEŠĆA U OSTVARENOJ DOBITI ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE

Kako bi zaposleni i članovi uprave privrednog društva mogli da ostvare pravo na učešće u dobiti privrednog društva, potrebno je u skladu Zakonom o privrednim društvima da je to pravo uređeno opštim aktom privrednog društva, kao i da upravni odbro ili skupština donese odluku o raspodeli dobiti zaposlenima i članovima uprave. Učešće u dobiti i(…)

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRIZNANJA I NAGRADA SPORTISTIMA I SPORTSKIM STRUČNJACIMA KOJE ISPLAĆUJU PRAVNA LICA KOJA NISU IZ OBLASTI SPORTA

Ukoliko se sportisti, sportskom stručnjaku ili stručnjaku u sportu isplaćuju naknade koje nisu navedene u članu 84a Zakona o porezu na dohodak građana, ta primanja se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Takva primanja se oporezuju po stopi do 20% posto i priznaju se normirani troškovi od 20%. Nagrade(…)

PORESKI TRETMAN HRANARINE I STIPENDIJE SPORTISTIMA AMATERIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana predviđen je neoporezivi iznos za ishranu, odnosno hranarinu sportistima amaterima kojima to isplaćuju amaterski sportski klubovi prema Zakonu o sportu. Neoporezivi iznos je 9.313 dinara, preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20%. Prava na ostarivanje poreskog izuzimanja do navedenog iznosa imaju: sportisti amateri, koji pokazuju talenat i(…)

PORESKI TRETMAN PRIMANJA SPORTISTA AMATERA, SPORTSKIH STRUČNJAKA I STRUČNJAKA U SPORTU KOJI NISU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Prema Zakonu o sportu definasano je šta predstavlja sportista amater, sportski stručnjak i stručnjak u sportu. Sportista amater je sportista kome zarada nije cilj, on je član sportskog udruženja, bez ugovora i ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije. Sportski stučnjak je lice koje ima visoko obrazovanje vezano za sport, visoko obrazovanje(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA PROFESIONALNIH SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Primanja profesionalnih sportista i sportskih stučnjaka koji su zaposleni kod isplatioca se oporezuje porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka nema karakter zarade. Dakle zarada i druga primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka koji su zaposleni kod isplatioca nemaju karatker zarade. S obzirom da profesionalni sportisti i sportski(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA

Prihodi sportista i sportskih stučnjaka se oporezuju porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja sportista i sportskih stručnjaka nemaju karakter zarade. Postoji razlika kod prihoda sportista i sportskih stručknjaka, kada se obračunava i plaća samo porez na dohodak građana i u kojim slučajevima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje.(…)

PORESKIH TRETMAN PRIHODA PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA

U skladu sa članom 202. Zakona o radu, zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Zakon o radu ne propisuje nijedan dodatni uslov, što znači da zaposleni može ugovor o dopunskom radu zaključiti bez saglasnosti(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD UGOVORA O DELU

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem, penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite(…)