POREZ NA DOHODAK GRADJANA

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA I PUŽEVA

Uzgajanje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa i njihova prodaja se svrstava u poljoprivrednu delatnost, ali oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Prihodi od uzgajanja pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se smatraju prihodima od privremenih i povremenih poslova. Prihod od prodaje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se oporezuje po(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD POLJOPRIVREDNIH USLUGA I PRAVO NA PDV NADOKNADU PO OSNOVU PROMETA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I USLUGA

Poljoprivrednim uslugama prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, se smatraju uzgoj krava, bikova, konja, ovaca, koza, svinja, živine, priprema zemljištva, obrada useva i zasada, zaprašivanje, orezivanje, presađivanje, žetva, berba i slične usluge. Prihodi od pružanja poljoprivrednih usluga se oporezu prema Zakonu o porezu na dohodak građana, bez obzira da li se usluga pruža na posedu, zemlji(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE DOBARA DOBIJENIH BAVLJENJEM PRIVREMENIM POSLOVIMA

Dobra dobijena bavljenjem privremenih poslova, odnosno prikupljanjem, uzgojem i prodajom pečurki, pčela, pčelinjih proizvoda, puževa, sirove kože, mesne, mlečne i biljne prerađevine i rukotvorine poljoprivrednika. Prihodi od prodaje ovih dobara prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana se oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. To se odnosi ukoliko fizičko(…)

PORESKI TRETMAN ISPLATE FIZIČKIM LICIMA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina spadaju u druga primanja prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građna. Najčešće se od fizičkih lica otkupljuju sekundarne sirovine, prema tome u ovom tekstu biće objašnjen poreski tretman prihoda fizičkih lica od prodaje sekundarnih sirovina. Pravilinikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada definisano je šta se smatra sekundarnim(…)

PORESKI TRETMAN UČEŠĆA U OSTVARENOJ DOBITI ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE

Kako bi zaposleni i članovi uprave privrednog društva mogli da ostvare pravo na učešće u dobiti privrednog društva, potrebno je u skladu Zakonom o privrednim društvima da je to pravo uređeno opštim aktom privrednog društva, kao i da upravni odbro ili skupština donese odluku o raspodeli dobiti zaposlenima i članovima uprave. Učešće u dobiti i(…)

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU PRIZNANJA I NAGRADA SPORTISTIMA I SPORTSKIM STRUČNJACIMA KOJE ISPLAĆUJU PRAVNA LICA KOJA NISU IZ OBLASTI SPORTA

Ukoliko se sportisti, sportskom stručnjaku ili stručnjaku u sportu isplaćuju naknade koje nisu navedene u članu 84a Zakona o porezu na dohodak građana, ta primanja se oporezuju u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Takva primanja se oporezuju po stopi do 20% posto i priznaju se normirani troškovi od 20%. Nagrade(…)

PORESKI TRETMAN HRANARINE I STIPENDIJE SPORTISTIMA AMATERIMA

Zakonom o porezu na dohodak građana predviđen je neoporezivi iznos za ishranu, odnosno hranarinu sportistima amaterima kojima to isplaćuju amaterski sportski klubovi prema Zakonu o sportu. Neoporezivi iznos je 9.313 dinara, preko tog iznosa se oporezuje po stopi od 20%. Prava na ostarivanje poreskog izuzimanja do navedenog iznosa imaju: sportisti amateri, koji pokazuju talenat i(…)

PORESKI TRETMAN PRIMANJA SPORTISTA AMATERA, SPORTSKIH STRUČNJAKA I STRUČNJAKA U SPORTU KOJI NISU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Prema Zakonu o sportu definasano je šta predstavlja sportista amater, sportski stručnjak i stručnjak u sportu. Sportista amater je sportista kome zarada nije cilj, on je član sportskog udruženja, bez ugovora i ima prava utvrđena sportskim pravilima i opštim aktom sportske organizacije. Sportski stučnjak je lice koje ima visoko obrazovanje vezano za sport, visoko obrazovanje(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA PROFESIONALNIH SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA KOJI SU ZAPOSLENI KOD ISPLATIOCA

Primanja profesionalnih sportista i sportskih stučnjaka koji su zaposleni kod isplatioca se oporezuje porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka nema karakter zarade. Dakle zarada i druga primanja profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka koji su zaposleni kod isplatioca nemaju karatker zarade. S obzirom da profesionalni sportisti i sportski(…)