KADA JE MOGUĆE PLAĆANJE DEVIZAMA U ZEMLJI

PITANJE: Molim za informaciju da li je domacim dobavljacima moguce placati u zemlji u eurima za nabavku repromaterijala koji se koristi za izradu gotovog proizvoda koji se posle izvozi?