Tag Archive

Tag Archives for " Isplate zarade nerezidentu u gotovom "

Isplate zarade nerezidentu u gotovom

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost, isplata zarade se može vršiti u gotovom, tako što se gotov novac podiže sa tekućeg računa uz prateću dokumentaciju, rešenje, ugovor, račun. Takođe prema Pravilniku zaposlenom nerezidentnom licu je moguće isplatiti […]

Detaljnije...